Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất 2022 RO-BRUYNE tại Huyện Quảng Ninh Tỉnh Quảng Bình

Địa lý

Một cánh đồng ở thị trấn Quán Hàu
Huyện Quảng Ninh nằm ở phía nam tỉnh Quảng Bình, có vị trí địa lý:

Phía nam huyện giáp huyện Lệ Thủy
Phía bắc giáp thành phố Đồng Hới
Phía đông giáp Biển Đông
Phía tây là dãy Trường Sơn, giáp biên giới Lào.
Sông ngòi chính chảy qua huyện chủ yếu là sông Long Đại, một chi lưu của sông Nhật Lệ (nhánh kia là sông Kiến Giang chảy qua huyện Lệ Thủy).

Hành chính
Huyện Quảng Ninh có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Quán Hàu (huyện lỵ) và 14 xã: An Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Lương Ninh, Tân Ninh, Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh.

Lịch sử
Sau năm 1975, huyện Quảng Ninh có 17 xã: An Ninh, Bảo Ninh, Đức Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Lộc Ninh, Lương Ninh, Lý Ninh, Nghĩa Ninh, Tân Ninh, Trường Sơn, Vạn Ninh, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh.

Từ năm 1979, 5 xã: Bảo Ninh, Đức Ninh, Lộc Ninh, Lý Ninh (nay là 2 phường Bắc Lý và Nam Lý) và Nghĩa Ninh được sáp nhập về thị xã Đồng Hới (nay là thành phố Đồng Hới).

Ngày 17-9-1981, thành lập xã Trường Xuân.

Ngày 6-1-1983, chia xã Gia Ninh thành 2 xã lấy tên là xã Hải Ninh và xã Gia Ninh.

Ngày 28-4-1999, thành lập thị trấn Quán Hàu – thị trấn huyện lỵ huyện Quảng Ninh trên cơ sở 186 ha diện tích tự nhiên và 3.515 nhân khẩu của xã Lương Ninh; 138,4 ha diện tích tự nhiên và 1.011 nhân khẩu của xã Vĩnh Ninh.

Trả lời