Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất 2022 RO-FIRMINO tại Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình

 

Sông Son trước động Phong Nha
Huyện Bố Trạch nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Bình, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp Biển Đông
Phía tây giáp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phía tây bắc giáp huyện Minh Hóa
Phía nam giáp huyện Quảng Ninh
Phía đông nam giáp thành phố Đồng Hới
Phía bắc giáp huyện Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn.
Huyện có diện tích lớn nhất tỉnh (2.123,1 km²), lớn thứ 3 cả nước (sau huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Sông chảy qua huyện này có sông Son, sông Dinh, sông Lý Hòa.

Dân số năm 2017 là 184.371 người. 15,3% dân số theo đạo Thiên Chúa.

Hành chính

Trụ sở UBND huyện Bố Trạch tại thị trấn Hoàn Lão
Huyện Bố Trạch có 28 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Hoàn Lão (huyện lỵ), Phong Nha, Nông trường Việt Trung và 25 xã: Bắc Trạch, Cự Nẫm, Đại Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hạ Trạch, Hải Phú, Hoà Trạch, Hưng Trạch, Lâm Trạch, Liên Trạch, Lý Trạch, Mỹ Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Phú Định, Phúc Trạch, Sơn Lộc, Tân Trạch, Tây Trạch, Thanh Trạch, Thượng Trạch, Trung Trạch, Vạn Trạch, Xuân Trạch.

Lịch sử
Sau năm 1975, huyện Bố Trạch có thị trấn nông trường Việt Trung và 26 xã: Bắc Trạch, Cự Nẫm, Đại Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hạ Trạch, Hải Trạch, Hoà Trạch, Hoàn Trạch, Hưng Trạch, Lâm Trạch, Liên Trạch, Lý Trạch, Mỹ Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Phú Trạch, Phúc Trạch, Sơn Trạch, Tân Trạch, Tây Trạch, Thanh Trạch, Thượng Trạch, Trung Trạch, Vạn Trạch, Xuân Trạch.

Ngày 13 tháng 3 năm 1979, thành lập xã Phú Định tại vùng kinh tế mới.

Ngày 13 tháng 6 năm 1986, thành lập thị trấn Hoàn Lão, thị trấn huyện lỵ huyện Bố Trạch trên cơ sở các thôn Vinh Lão, Nha Vồ, Lòi Lài và xóm Chùa của xã Trung Trạch; 24 ha đất (không có dân) của thôn Đại Phương thuộc xã Đại Trạch và 32 ha đất (không có dân) của thôn Tây Hà thuộc xã Tây Trạch; thành lập xã Sơn Lộc trên cơ sở thôn Cửa Lăng của xã Phú Trạch; xóm Đá, xóm Mít và xóm Cồn của xã Vạn Trạch.

Ngày 23 tháng 1 năm 2017, thị trấn Hoàn Lão mở rộng được công nhận là đô thị loại IV.

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2020)[1]. Theo đó:

Sáp nhập xã Hải Trạch và Phú Trạch thành xã Hải Phú
Sáp nhập xã Hoàn Trạch vào thị trấn Hoàn Lão
Thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Sơn Trạch.
Huyện Bố Trạch có 3 thị trấn và 25 xã như hiện nay.

Trả lời