Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất RO-KANTE tại Huyện Gio Linh Tỉnh Quảng Trị

Địa lý
Huyện Gio Linh nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Trị, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp Biển Đông
Phía tây giáp huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông
Phía nam giáp các huyện Triệu Phong, Cam Lộ và thành phố Đông Hà
Phía bắc giáp huyện Vĩnh Linh.
Nơi đây từng là bờ Nam của vĩ tuyến 17, chia đôi đất nước thành hai miền Bắc – Nam với nhiều trận đánh khốc liệt.

Huyện Gio Linh có diện tích là 473 km², dân số năm 2019 là 75.276 người.

Cá tràu Gio Linh, một đặc sản của vùng đất Gio Linh
Hành chính
Huyện Gio Linh có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Gio Linh (huyện lỵ), Cửa Việt và 15 xã: Gio An, Gio Châu, Gio Hải, Gio Mai, Gio Mỹ, Gio Quang, Gio Sơn, Gio Việt, Hải Thái, Linh Hải, Linh Trường, Phong Bình, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn.

Lịch sử
Sau năm 1975, huyện Gio Linh có 20 xã: Gio An, Gio Châu, Gio Hải, Gio Mai, Gio Mỹ, Gio Phong, Gio Quang, Gio Sơn, Gio Thành, Gio Việt, Hải Thái, Hướng Hiệp, Linh Thượng, Mò Ó, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Trung Tân, Vĩnh Thường, Vĩnh Trường.

Ngày 13-3-1979, giải thể xã Trung Tân để sáp nhập vào 2 xã Trung Hải và Gio Mỹ.

Ngày 18-5-1981, sáp nhập xã Quảng Tân thuộc thị xã Đông Hà vừa giải thể vào xã Gio Quang thuộc huyện Bến Hải.

Ngày 17-9-1981, chuyển 2 xã Mò Ó và Hướng Hiệp về huyện Hướng Hóa quản lý (nay 2 xã này thuộc huyện Đa Krông).

Ngày 12-1-1984, sáp nhập xã Vĩnh Thường vào xã Vĩnh Trường.

Ngày 1-5-1992, chia xã Gio An thành hai xã lấy tên là xã Gio An và xã Gio Bình; chia xã Gio Sơn thành hai xã lấy tên là xã Gio Sơn và xã Gio Hòa; chia xã Hải Thái thành hai xã lấy tên là xã Hải Thái và xã Linh Hải.

Ngày 1-8-1994, thành lập thị trấn Gio Linh.

Ngày 9-8-2005, thành lập thị trấn Cửa Việt.

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 832/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020)[1]. Theo đó:

Sáp nhập xã Vĩnh Trường và xã Linh Thượng thành xã Linh Trường
Sáp nhập xã Gio Hòa vào xã Gio Sơn
Sáp nhập hai xã Gio Phong và Gio Bình thành xã Phong Bình
Giải thể xã Gio Thành, địa bàn sáp nhập vào các xã Gio Mai và Gio Hải.

Trả lời