Mẫu áo bóng đá không logo mới nhất RO-AGUERO Tại Huyện Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Bình

Vị trí địa lý
Huyện Tuyên Hoá là một huyện miền núi phía tây bắc Quảng Bình.

Phía Đông giáp huyện Quảng Trạch; Đông Nam giáp thị xã Ba Đồn.
Phía Tây giáp nước bạn Lào; Tây Nam giáp huyện Minh Hoá.
Phía Nam giáp huyện Bố Trạch.
Phía Bắc gíáp các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh.
Với diện tích tự nhiên 1.149,41 km², chiếm 1/7 diện tích tỉnh Quảng Bình, trong đó, đất nông nghiệp chỉ có 5.082.21 ha chiếm 4,42%;,đất lâm nghiệp là 84.32,78 ha, chiếm 73,38%, đất chưa sử dụng và sông suối là 23.472,13 ha chiếm 20,44% còn lại là 580,17 ha đất ở và 1.478,72 ha đất chuyên dùng. Tính đến thời điểm 31/12/2003, dân số toàn huyện là 78.560 người, phân bố trên 9 xã, 1 thị trấn, đa số là người dân tộc kinh, ngoài ra có người Mã Liềng sống quy tụ trong năm bản của 2 xã Thanh Hoá, Lâm Hoá gồm 113 hộ, 462 khẩu và 9 hộ. 21,5% dân số theo đạo Thiên Chúa.

Dân cư
Dân số 76.100 người (2005), gồm các dân tộc: Chứt, Kinh.

Hệ thống giáo dục và đào tạo
Huyện Tuyên Hóa hiện nay có các trường Trung học Phổ thông là:
Trường Trung học phổ thông Lê Trực: ở Xã Tiến Hóa
Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu: ở xã Phong Hóa
Trường Trung học phổ thông Tuyên Hóa: Thị Trấn Đồng Lê.
Trường PT cấp 2+3 Bắc Sơn: ở xã Thanh Hóa
Mỗi xã thường có 1 trường Trung học cơ sở và 1 trường tiểu học.
Kinh tế
Lâm nghiệp (khai thác lâm sản, làm đồ gỗ), nông nghiệp (trồng: lúa, lạc, ngô, thuốc lá, cây ăn quả; chăn nuôi: bò, trâu, dê, ong mật), công nghiệp khai thác.

Trả lời