Mẫu áo đá bóng không logo đẹp nhất 2022 RO-MARTIAL tại Thị xã Ba Đồn Tỉnh Quảng Bình

Địa lý

Nhà văn hóa thị xã Ba Đồn
Thị xã Ba Đồn nằm bên sông Gianh, có quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất đi qua, cách thành phố Đồng Hới 40 km về phía bắc và cách Đèo Ngang 25 km về phía nam, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp Biển Đông
Phía tây giáp huyện Tuyên Hóa
Phía nam giáp huyện Bố Trạch
Phía bắc giáp huyện Quảng Trạch.
Thị xã Ba Đồn có diện tích 163,18 km², dân số năm 2013 là 115.196 người, mật độ dân số đạt 706 người/km². 32,26% dân số theo đạo Thiên Chúa.

Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Hà Tĩnh – Quảng Bình đi qua đang được xây dựng.

Lịch sử
Địa danh Ba Đồn có từ thời Hậu Lê, khi Chúa Trịnh lập ba đồn lính ở phía bắc sông Gianh, gồm đồn Trung Thuần, đồn Phan Long và đồn Xuân Kiều.[3]

Trước năm 2014
Trước năm 2014, thị xã Ba Đồn ngày nay là một phần huyện Quảng Trạch. Huyện lỵ huyện Quảng Trạch khi đó là thị trấn Ba Đồn.

Ngày 18 tháng 4 năm 2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 367/QĐ-BXD công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng (gồm thị trấn Ba Đồn, 5 xã: Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Thọ, Quảng Thuận và thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân) là đô thị loại IV.[2][4]

Từ năm 2014 đến nay
Ngày 20 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP[1] về việc thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo đó:

Thành lập thị xã Ba Đồn trên cơ sở tách thị trấn Ba Đồn và 15 xã: Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng Long, Quảng Minh, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Thủy, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Văn thuộc huyện Quảng Trạch
Chuyển thị trấn Ba Đồn và 5 xã Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Thọ, Quảng Thuận thành 6 phường có tên tương ứng.
Thị xã Ba Đồn có 16.318,28 ha diện tích tự nhiên và 115.196 nhân khẩu với 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 6 phường và 10 xã.

Trả lời