Tổng hợp kinh nghiệm chọn độ dày tôn lợp mái bạn nên biết- Maitonaqua

Độ dày tôn lợp mái được tính bằng Zem. Nếu tôn càng dày thì chất lượng càng cao, càng bền vững. 1 zem bằng 0,1mm, 2 zem bằng 0,2mm, tương tự như vậy, 5 zem…

Read More