Juventus cơ hội, ra tay thực hiện thương vụ Pogba 2.0

Juventus từng bỏ ra số tiền tượng trưng để đưa Paul Pogba rời khỏi Man Utd. Sau đó, khi Pogba có bước tiến vượt bậc để vươn đến đẳng cấp thế giới, Lão bà thu…

Read More