Emery đang đạt đến giai đoạn quan trọng trong triều đại của mình tại Arsenal.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Emery đang đạt đến giai đoạn quan trọng trong triều đại của mình tại Arsenal. Anh ta được thuê để chữa các căn bệnh của nhiệm kỳ Wenger, trong…

Read More